Řezaná grafika

Řezaná grafika se dnes běžně používá v oblasti reklamy, pro vnitřní i venkovní použití. Nabízí širokou paletu materiálů s různou trvanlivostí. Tato technologie má uplatnění především v oblasti světelné reklamy, vývěsných štítů, polepů automobilů a výloh obchodů. Co si tedy pod pojmem "řezaná grafika" představit? Jedná se například o typické polepy výloh, které vám graficky zpracujeme do jakéhokoli tvaru, nápisu a velikosti.

Na prvním místě jsou pro nás vždy představa a požadavky klienta. Proto náš grafik připraví návrhy a data pro výrobu přesně podle vašich přání.

Grafiku nejenom vyrobíme, ale i nainstalujeme!